TEDAVİ PROTOKOLLERİ

Tinnitus yaygın bir şikayet olmasına rağmen etkin bir yöntem bulunamamıştır. Tinnitusun kişisel farklar gösteren bir sempton olması ve tinnitusun nedeni hakkında elde edilen bilgilerin sınırlı olması ortak bir tedavi yönteminin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Tinnitusu genel olarak 2 basamakta sınıflandırabiliriz.

1. Tinnitusa cevabın habituasyonu: Tinnitusun insomnia, depresyon, anksiyete gibi psikolojik etkilerin azaltılmasını amaçlamaktadır.

2. Tinnitus Alg