İşitme Kaybı Çeşitleri

İşitme kaybı çeşitlerini genel itibariyle 5 gruba ayırabiliriz.

1. İletim tipi işitme kaybı    

2. Sinirsel (Sensörinöral) (S/N) işitme kaybı  

3. Karışık (Mikst) tip işitme kaybı 

4. Fonksiyonel işitme kaybı

5. Merkezi (Santral) işitme kaybı

1- İletim tip işitme kaybı
Dış ve orta kulak fonksiyon bozukluklardan (Kulak kepçesi, kulak zarı patolojileri, orta kulak patolojileri ve hastalıkları, Östaki disfonksiyonu, eksternal otit vb.) kaynaklanan bir işitme kaybıdır. Tıbbı olarak tedavisi mümkündür. Tedavinin başarısız olması durumlarda işitme cihazları önerilir. İşitme cihazlarından maksimum derecede fayda sağlayabilirler. İletim tip işitme kaybına sahip kişilerin sorunu; sesleri zayıf duyarlar. Algılama sorunları yoktur. Kaliteli ve uygun işitme cihazıyla yeteri kazanç sunulduğunda, algılamaları çok iyidir. 

 2- Sinirsel (Sensörinöral) (S/N) işitme kaybı
İç kulakta olan işitme sinirlerinde meydana gelen işitme kaybıdır. Nedeni ise; Viral enfeksiyonlar, akustik travma, Meniere sendromu, kafa travması, antibiyotikler ve aşırı gürültü gibi nedenler sayılabilir. Sinirsel tip işitme kaybının tedavisi pek mümkün değildir. Kişinin iletişimini sürdürebilmesi için randımanlı ve uyumlu işitme cihazı kullanması gerekmektedir. Bu hastalığa sahip kişiler algılama sorunu yaşarlar, sesleri pek ayırt edemezler, konuşulanın ve seslerin çoğunu veya bir kısmını anlamakta zorluk çekerler. Konuşanı anlamak için üstün vasıflı işitme cihazına ve dudak konuşmasına ihtiyaç duyarlar.

 3- Karışık (Mikst) tip işitme kaybı
Hem iç kulakta hem de dış ve orta kulakta oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir deyimle, aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır.

Bu işitme kaybına sahip kişiler, bazı kelimeleri gayet iyi anlarken, diğer kelimeleri ayırt edemezler. Genelde bu hastalığın tedavide başarı oranı zayıftır. İşitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını asgariye indirgeyebilirler. Uygun kaliteli işitme cihazını, düzgün uyarlama ile kullandıklarında iyi derece fayda sağlayabilirler.

 4- Fonksiyonel işitme kaybı
Organik kökeni olmayan, emosyonel bir işitme kaybıdır. Bu hastalığa sahip kişiler, işitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını çözebilirler.

 5- Merkezi işitme kaybı
İşitme merkezinin zedelenmesi durumunda meydana gelen bir işitme kaybıdır. Koklear çekirdekler ve işitsel korteks arasında farklı nedenlerden oluşan sorunlardan meydana gelen bu tür işitme kaybının da tedavisi pek mümkün değildir. Bu kayba sahip kişiler, işitme cihazı kullanarak sorunların bir kısmını düşürebilirler.

 

 

İşitme Cihazlarımız

İşitme cihazlarımıza ait ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Detaylar